Jesteśmy otwarci i chcemy dzielić się z Państwem wybranym naszym doświadczeniem nagromadzonym w ciągu 10 lat działalności MRS w Poznaniu. Może coś z tego dorobku okaże się dla Państwa inspirujące czy po prostu przydatne? Prosimy czerpać z niego według potrzeb.

Włączyliśmy do e-platformy część prezentacji ze Szkoły 2017, które wykładowcy zgodzili się nam przekazać jako materiał dydaktyczny do studiowania i przemyśleń. Na pewno w 2018 r. przybędzie tu szereg analogicznych rzeczy.

Korzystamy tu z otrzymanych przy różnych okazjach, np. udziale w konferencjach krajowych ciekawych i użytecznych do naszych celów prezentacji ppt, tekstów itp.

Zamieszczamy tu opracowania ogólne mówiące, np. o polityce senioralnej w skali miasta/województwa lub będące poradnikami metodycznymi przydatnymi w pracy G/MRS. Prosimy o podsuwanie pomysłów na umieszczanie tu najlepszych przewodników i ważnych dokumentów, jak  choćby "Deklaracja współpracy prezydentów miast w obszarze polityki senioralnej" podpisana 20 października 2017 r. w Poznaniu przez przedstawicieli 21 Miast polskich.

W dzisiejszym świecie o rosnącej złożoności zwiększa się znaczenie innowacji społecznych, w tym kreatywnych projektów starszych mieszkańców wynikających z ich oczekiwań i potrzeb ułatwiających życie i rozwój osobisty, czyli podnoszących jakość życia.

W tym dziale będziemy zamieszczać omówienia nowatorskich działań, czyli nowe wzory relacji i rodzajów praktyk, także innowacje ze środowiska cyfrowego, czego przykładem jest chociażby niniejsza platforma 'Poznański e-Senior', którą za jakiś czas, gdy rozwinie się w pełni aktywność Rad Seniorów i UTW województwa, można będzie przemianować na 'Wielkopolski e-senior'. Dlaczego nie?

Dążmy więc do tego, by stać się inicjatorami i współtwórcami lokalnego rozwoju w skali dostosowanej do naszych możliwości ('siła małych kroków'). Zmieniajmy szablonowe myślenie i zachowania, niekorzystne stereotypy wieku senioralnego. Bądźmy otwarci na zmiany służące poprawie jakości życia. 

Prosimy o zgłaszanie propozycji tekstów, prezentacji i innych materiałów do tego działu.